Kết quả nghiên cứu cho thấy, rừng đặc dụng Hoa Lư thuộc Quần thể danh thắng Tràng An từng là nơi sinh sống của loài Voọc mông trắng, là loài đặc hữu quý hiếm, có tên trong "Sách đỏ" Việt Nam và thế giới, cần được bảo vệ bởi đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức toàn cầu.

Để nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong bảo vệ hệ sinh thái nói chung, bảo vệ các loài động vật đặc hữu nói riêng, trong đó có Voọc mông trắng, tiến tới thí điểm việc tái hòa nhập Voọc mông trắng tại rừng đặc dụng Hoa Lư thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, thực hiện Dự án nghiên cứu này, Sở Du lịch chỉ đạo Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về đa dạng sinh học tại Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình.

Ảnh: Khai mạc lớp tập huấn

Lớp tập huấn khai mạc sáng ngày 25/2/2019, tại Nhà khách Bến Tràng An, về dự có ông Bùi Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch; Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An, Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp, BQL Rừng đặc dụng Hoa Lư – Vân Long, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường. Tham gia giảng dạy trong chương trình tập huấn có ông Tilo Nadler- Chuyên gia bảo tôn linh trưởng - Cố vấn kỹ thuật Bảo tồn thiên nhiên – Chi cục kiểm lâm tỉnh Ninh Bình; Tiến sỹ Lưu Quang Vinh – Trường Đại học Lâm nghiệp; Tiến sỹ Bùi Văn Tuấn - Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Tổ chức GreenViet), TP Đà Nẵng. Khóa tập huấn gồm 40 học viên là cư dân địa phương, cán bộ làm công tác bảo vệ và chèo đò tại khu sinh thái Tràng An.

Ông Bùi Văn Mạnh- Phó Giám đốc Sở Du lịch phát biểu tại buổi lễ khai mạc lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại buổi khai giảng, ông Bùi Văn Mạnh- Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết lớp bồi dưỡng sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học, phương pháp nhận diện và bảo tồn các loài động vật hoang dã trong khu Di sản, từ đó lan tỏa và nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ, gìn giữ khu Di sản nói chung, bảo vệ hệ sinh thái, đặc biệt là các loài động vật đặc hữu nói riêng, trong đó có Vọoc mông trắng.

Khóa tập huấn được diễn ra trong 04 ngày chia thành 2 lớp với những kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học, các văn bản pháp luật có liên quan trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của đa dạng sinh học và động vật hoang dã, cách nhận biết, bảo vệ và phát huy giá trị của các loài đặc hữu nói riêng và di sản nói chung, lớp học được diễn ra sôi nổi với những kiến thức sát thực và những trò chơi, câu hỏi gần gũi, thân thiết nhất với những cán bộ làm công tác bảo vệ, du lịch tại Khu du lịch sinh thái Tràng An. Sau khóa học các học viên được Ban tổ chức cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn nhận biết về đa dạng sinh học và động vật hoang dã cần bảo tồn.

Ảnh: Các hoạt động tại lớp tập huấn

Phòng HTĐN - Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An