Đây là khoá tập huấn thứ 4 về du lịch bền vững, nằm trong Kế hoạch số 451/KH-SDL ngày 27/6/2019 của Sở Du lịch về tăng cường quản lý Di sản và phát triển du lịch bền vững tại Quần thể danh thắng Tràng An. Đối tượng khoá tập huấn hướng tới là Chủ sở hữu/quản lý của các doanh nghiệp du lịch nhỏ, quản lý cấp trung trong các doanh nghiệp lớn (trong lĩnh vực lưu trú và du lịch) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Khoá tập huấn Hoạt động kinh doanh bền vững 4

Toàn cảnh khoá học

Trong 02 ngày tập huấn, các giảng viên đến từ Chương trình du lịch bền vững Thuỵ Sĩ SSTP đã cập nhật, trang bị cho các học viên kiến thức về hoạt động kinh doanh du lịch bền vững với mục tiêu là sau khi hoàn thành khoá tập huấn, học viên sẽ có thể: 
•    Định nghĩa về hệ thống hoạt động kinh doanh bền vững (HĐBV);
•    Giải thích được động cơ tham gia vào HĐBV;
•    Phân tích các đặc điểm của chuỗi cung ứng xanh và các tiêu chuẩn bền vững; 
•    Mô tả quy trình lập kế hoạch cần thiết để đáp ứng nhu cầu của các hoạt động quản lý kinh doanh bền vững của doanh nghiệp vừa và nhỏ (DN);
•    Giải thích tầm quan trọng của kế hoạch quản lý rủi ro và khủng hoảng cho công ty.

Khoá tập huấn gồm có 3 bài học:
Bài 1. Động cơ tham gia vào hoạt động kinh doanh bền vững (HĐBV)
•    Chủ đề 1. Định nghĩa và các thành phần của hoạt động bền vững
•    Chủ đề 2. Động cơ cho các DN tham gia vào HĐBV
Bài 2. Lập kế hoạch hoạt động quản lý kinh doanh bền vững
•    Chủ đề 1. Lập kế hoạch bền vững
•    Chủ đề 2. Kế hoạch quản lý rủi ro và khủng hoảng
Bài 3. Chuỗi cung ứng và Tiêu chuẩn Bền vững
•    Chủ đề 1: Chuỗi cung ứng bền vững 
•    Chủ đề 2: Các tiêu chuẩn bền vững của ASEAN

Đan xen giữa việc học tập lý thuyết, là các khoảng thời gian thảo luận nhóm sôi nổi, mang tính gợi mở tư duy, liên hệ tình huống thực tế, thu hút được sự tham gia nhiệt tình của cả lớp. Cuối khoá, các học viên hoàn thành và thuyết trình bài tập lớn của nhóm trước lớp. Bài tập này sẽ phải vận dụng toàn bộ kiến thức lý thuyết được học của khoá tập huấn để lập kế hoạch thực hiện hoạt động kinh doanh bền vững nhằm giả định giải quyết một trong các vấn đề, thách thức thực tiễn đang đặt ra tại doanh nghiệp của học viên.

Khoá tập huấn Hoạt động kinh doanh bền vững 2

Đại diện các nhóm lên thuyết trình

Khoá tập huấn Hoạt động kinh doanh bền vững 3

Tin tưởng rằng, trong tương lai gần, với nền tảng kiến thức về du lịch bền vững được trang bị và sự kết nối giữa các học viên, doanh nghiệp qua các khoá tập huấn thì các học viên có thể vận dụng, phát huy, đóng góp vào sự phát triển hoạt động kinh doanh du lịch bền vững tại doanh nghiệp của mình, chung sức cùng với chính quyền, cộng đồng địa phương xây dựng, phát triển nên một hệ sinh thái du lịch Xanh, đem lại lợi ích bền vững cho người dân địa phương.

Tin bài: Bùi Lan