Ước tính số lượng khách đến các điểm thăm quan, du lịch trên địa bàn toàn tỉnh trong tháng 10 đạt trên 302,7 nghìn lượt, trong khi cùng tháng năm trước không có khách du lịch do các điểm thăm quan, do du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục tạm dừng đón khách để phòng chống dịch COVID-19. 

Số lượt khách đến các cơ sở lưu trú ước đạt 103,4 nghìn lượt khách, gấp 16,0 lần; số ngày khách lưu trú ước đạt 135,5 nghìn ngày khách, gấp 16,3 lần. Doanh thu du lịch trong tháng ước đạt trên 264,5 tỷ đồng, gấp 24,3 lần so với cùng kỳ năm trước. 

Tính chung lại, tổng số lượng khách đến các điểm thăm quan, du lịch trên địa bàn toàn tỉnh 10 tháng năm nay đạt trên 3.075,7 nghìn lượt, gấp 3,3 lần so với 10 tháng năm 2021. 

Trong đó, khách trong nước đạt 3.032,3 nghìn lượt, gấp 3,3 lần; khách quốc tế 43,4 nghìn lượt khách, gấp 3,2 lần. Số lượt khách đến các cơ sở lưu trú đạt 726,3 nghìn lượt khách, gấp gần 3,9 lần; số ngày khách lưu trú ước đạt trên 952,6 nghìn ngày khách, gấp 3,8 lần. 

Doanh thu du lịch trong 10 tháng đầu năm nay ước thực hiện trên 2.221,8 tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó: doanh thu lưu trú 382,5 tỷ đồng, gấp 2,8 lần; doanh thu nhà hàng 955,9 tỷ đồng, gấp 4,3 lần.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn