Kế hoạch Tổ chức cuộc thi "Người đẹp Hoa Lư" năm 2019