Tại hội nghị, nhóm chuyên gia lập trình Hệ thống thông tin số Du lịch Ninh Bình đã trình bày những chức năng và cách thức vận hành hệ thống. 

Theo đó, ứng dụng Ninh Bình Tourisminfo vận hành dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu về các địa điểm du lịch, địa điểm cung cấp dịch vụ phục vụ cho khách hàng du lịch, các tin tức, thông tin, khuyến mãi... Với hệ thống cơ sở dữ liệu chính xác, tin cậy, ứng dụng sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho du khách. 

Trong quá trình hoàn thiện và đưa vào sử dụng, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đóng vai trò rất quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin số, góp phần giúp các nhà quản lý trong lĩnh vực du lịch hoạch định chính sách, chiến lược phát triển du lịch trong tương lai. 

Tại hội nghị, nhóm chuyên gia lập trình hệ thống thông tin số Du lịch Ninh Bình đã giải đáp các thắc mắc và giúp các doanh nghiệp, cán bộ quản lý lĩnh vực du lịch ở các huyện, thành phố và Sở Du lịch cài đặt hệ thống, hướng dẫn cách sử dụng và truy cập các chức năng theo yêu cầu của người sử dụng. 

Đây là hoạt động của ngành Du lịch nhằm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 106/KH-BCĐ ngày 24/5/2022 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số về hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình năm 2022.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn