Tham dự Hội nghị có PGS.TS Đặng Văn Bài – Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia; Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình; Lãnh đạo các huyện, thành phố trong vùng Di sản; Lãnh đạo Sở Du lịch và các Sở, ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình. Ngoài ra còn có sự gặp mặtcủa các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo tồn Di sản năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và triển khai “quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An” 2

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch báo cáo công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của Di sản, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản luôn được các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương quan tâm tổ chức có hiệu quả. Những kết quả trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản cũng như trong việc thực hiện các yêu cầu, khuyến nghị của Ủy ban Di sản thế giới đã được các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo tồn Di sản Thế giới nói chung và sự nghiệp của ngành Du lịch nói chung. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2018, vẫn còn tồn tại những khó khăn trong việc kiểm tra, giám sát các hành vi xâm hại Di sản. Trong thời gian tới, tổ chức thực hiện đầy đủ các yêu cầu, khuyến nghị của Ủy ban Di sản thế giới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý Di sản và tiếp tục tuyên truyền quảng bá các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản.

Thông qua Hội nghị lần này, PGS.TS Đặng Văn Bài – Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia muốn gửi những thông điệp về quản lý, bảo tồn và xu hướng phát huy các giá trị di sản. PGS.TS Đặng Văn Bài khẳng định Quần thể danh thắng Tràng An là một trong 11 Di sản hỗn hợp trên Thế giới, danh hiệu này góp phần nâng cao vị thế của du lịch Ninh Bình nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung trên trị trường du lịch thế giới, tuy nhiên danh hiệu di sản luôn kèm theo trách nhiệm lớn, đòi hỏi cần có những cơ chế, chính sách quản lý lãnh đạo để phát huy tốt những giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản và đóng góp tích cực vào thúc đẩy phát triển du lịch Ninh Bình nhằm đưa du lịch Ninh Bình trở thành một trong các trung tâm du lịch lớn của cả nước. 

Tiếp đó, Đồng chí Bùi Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch triển khai  “Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An” được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh, trong đó xác trong đó xác định rõ mục tiêu quản lý, nguyên tắc phối hợp, trách nhiệm và thẩm quyền cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong công tác quản lý, bảo tồn, khai thác và phát huy bền vững giá trị Di sản.

Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo tồn Di sản năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và triển khai “quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An” 3

Đồng chí Bùi Văn Mạnh trình bày “Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An”

Hội nghị cũng nhận được nhiều đóng góp tham luận về công tác quản lý, bảo tồn di sản và trách nhiệm của cộng đồng địa phương trong việc bảo vệ và phát huy giá trị Di sản của các sở, ban ngành.

Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo tồn Di sản năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và triển khai “quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An” 4

Đồng chí Bùi Thành Đông phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch đã tổng kết các ý kiến đóng góp, cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương, các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong khu Di sản. Đồng chí cũng tin tưởng rằng, trong năm 2019, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa từ các bộ ngành ở Trung ương, từ các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế, từ các cơ quan, đơn vị ở tỉnh, cùng thực hiện gìn giữ và bảo tồn các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản để trao truyền cho các thế hệ mai sau theo đúng tinh thần Công ước Di sản thế giới.

Tin bài: Linh Linh