Được sự đồng ý của Giám đốc Sở Du lịch, sáng ngày 26/11/2019, tại Nhà văn hóa xã Sơn Hà, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ chủ chốt cấp xã, thôn về công tác quản lý, bảo vệ môi trường, cảnh quan và  bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Hội nghị có đại diện hơn 200 đại biểu là cán bộ chủ chốt các xã Sơn Hà, Sơn Lai, Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan; xã Yên Sơn, phường Tân Bình thành phố Tam Điệp và đại diện cán bộ chủ chốt các thôn trong xã. Tham dự Hội nghị tập huấn các đại biểu được nghe và cung cấp các tài liệu liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ môi trường, cảnh quan và  bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới quần thể danh thắng Tràng An, đặc biệt là trên địa bàn huyện Nho Quan.

Tại Hội nghị, Đồng chí Phạm Sinh Khánh PGĐ Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An phát biểu đánh giá công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản trên địa bàn huyện Nho Quan và thành phố Tam Điệp. Đồng chí Bùi Quang Ninh Phó giám đốc ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An Phổ biến Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND, ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe và trao đổi ý kiến trực tiếp với Đồng chí Hoàng Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Bình, nguyên Phó giám đốc Sở Du Lịch Ninh Bình về kinh nghiệm quản lý bảo tồn và phát huy giá trị di sản,  giới thiệu tầm quan trọng của Di sản thế giới đối với sự phát triển KT-XH địa phương; vai trò của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản.

 

Hội nghị tập huấn nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An theo quy định của pháp luật, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân lãnh đạo địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường, cảnh quan và bảo tồn, các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản để trao truyền cho các thế hệ mai sau theo đúng tinh thần Công ước Di sản thế giới, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Tin bài: Trịnh Giang

Phòng Hợp tác Đối ngoại