Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.

Đô thị Ninh Bình với vai trò là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Ninh Bình. Đô thị Ninh Bình nằm cách Thủ đô Hà Nội 90km về phía Nam, nằm trong hành lang kinh tế Bắc Nam với các tuyến giao thông quan trọng đi qua như Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc Nam. Đô thị Ninh Bình được quy hoạch mở rộng về phía Tây, phía Bắc của Thành phố Ninh Bình hiện hữu và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg phê duyệt “Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (gọi tắt là Quy hoạch chung). Theo đó, Đô thị Ninh Bình có 4 khu vực phát triển và được chia làm 19 phân khu.

Thực hiện cụ thể hóa Quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo triển khai lập quy hoạch phân khu các khu vực đô thị, khu vực chức năng theo định hướng của Quy hoạch chung, làm công cụ quản lý thống nhất về không gian quy hoạch kiến trúc, đồng bộ về kết cấu hạ tầng đô thị. Đến thời điểm hiện tại, phần lớn các khu vực phát triển đô thị xác định theo quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đã được lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, bao gồm: Khu vực đô thị trung tâm (gồm: Khu đô thị hiện hữu (khu 1-1); Khu đỗ thj mở rộng về phía Nam (khu 1-2); Khu đô thị mở rộng về phía Bắc (khu 1-3)); Khu vự Bái Đính (khu 2); Khu trung tâm Ninh Hải - Ninh Thắng (khu 4-1); Khu vực Mai Sơn (nằm trong khu vực đang được lập quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Mai Sơn).

Các khu vực chưa được triển khai lập quy hoạch phân khu, bao gồm: Vùng lõi Quần thể danh thẳng Tràng An (khu vực: 3-1, 3-2, 3-3); Không gian Vùng đệm (khu vực 4-4 thuộc địa bàn các xã Ninh Hòa, Trường Yên, Ninh Vân, huyện Hoa Lư; xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình; xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp); Khu trung tâm Ninh Vân (4-2) và phần phần khu nông thôn (4-4) thuộc xã Ninh An. Để tùng bước cụ thể hóa Quy hoạch chung đô thị Ninh Binh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An đã được Thủ tướng Chính phủ phủ duyệt, việc triển khai lập các quy hoạch phân khu theo quy hoạch chung là cần thiết.

Quy hoạch phân khu các khu vực nhằm cụ thể hóa giải pháp về tổ chức không gian, sử dụng đất đai, đề xuất cụ thể các phương án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xác định các quy định quản lý quy hoạch kiến trúc theo các quy định pháp luật hiện hành. Khu vực Quần thể danh thắng Tràng An đã dược định hướng trong các quy hoạch chung đô thị Ninh Bình và Quy hoạch chung Quần thể danh thắng Tràng An, tuy nhiên trong khu vực còn tồn tại rất nhiều hoạt động xây dựng cùa các khu vực dãn cư hiện trạng, dự án dịch vụ du lịch, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cải tạo các công trình di tích văn hóa ... cần được quán lý cụ thể bằng quy hoạch phân khu

Quy hoạch phân khu được lập theo các quy định của pháp luật hiện hành là cơ sở pháp lý quan trọng trong công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn khu vực quy hoạch.

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 200/UBND-VP4 ngàv 25/3/2020 giao Sở Du lịch tổ chức lập Quy hoạch phân khu các khu vực trong quân thể danh thắng Tràng An (các khu 3-1, 3-2, 3-3 trong Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050). UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quyết định số 862/QĐ-UBND Ngày 16/7/2020 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch phân khu xây dựng các khu vực trong Quần thể danh thắng Tràng An (các khu vực 3-1,3-2, 3-3 trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050).

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng các khu vực trong Quần thể danh thắng Tràng An (các khu 3-1,3-2,3-3 trong Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050).

Tiếp đó, các đại biểu đại diện cho các ngành, đơn vị, địa phương đã phát biểu ý kiến làm rõ các nội dung được nêu tại quy hoạch như: quy định về bảo vệ di sản, việc kiểm soát chặt chẽ, mật độ, số lượng phòng lưu trú; hoạt động du lịch cộng đồng trong vùng lõi; quy mô một số điểm trường trong quy hoạch các cơ sở giáo dục; bổ sung nguồn cấp điện cho các khu vực, phát triển lưới điện hạ thế; quy hoạch một số khu tái định cư để dãn dân trong vùng lõi; hiện trạng rừng, đất quân sự quốc phòng, giao thông, hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch các loại đất trong khu vực này...

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa của công tác Quy hoạch phân khu xây dựng các khu vực trong Quần thể danh thắng Tràng An đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Du lịch tiếp thu các nội dung góp ý tại Hội nghị, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan sớm hoàn thiện đồ án để báo cáo UBND tỉnh.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh