Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Du lịch; Lãnh đạo UBND huyện Hoa Lư; Lãnh đạo Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An; Lãnh đạo các phòng trực thuộc Sở Du lịch; Lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện Hoa Lư; Phóng viên Đài truyền hình tỉnh Ninh Bình đến ghi hình và đưa tin.

Quy chế phối hợp quản lý và bảo vệ Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An đã đưa ra những nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa Sở Du lịch và UBND huyện Hoa Lư trong công tác tuần tra, phát hiện và đề nghị xử lý vi phạm liên quan đến các lĩnh vực: Trật tự xây dựng; quản lý, sử dụng đất; bảo vệ môi trường, cảnh quan và kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trong phạm vi Di sản thế giới trên địa bàn các xã: Trường Yên, Ninh Hòa, Ninh Giang, Ninh Thắng, Ninh Vân, Ninh Mỹ, Ninh Hải, Ninh Xuân, Ninh An, huyện Hoa Lư.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch cho biết công tác phối hợp quản lý và bảo vệ Quần thể danh thắng Tràng An giữa Sở Du lịch và UBND huyện Hoa Lư sẽ nâng cao hiệu quả trong việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường cảnh quan và kinh doanh dịch vụ lưu trú trong phạm vi Di sản trên địa bàn huyện Hoa Lư; qua đó bảo tồn bền vững các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản, đáp ứng khuyến nghị của UNESCO và các quy định về quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản. Quy chế đã cụ thể hóa các nội dung, quy trình phối hợp quản lý và bảo vệ Di sản sát với thực tế phát sinh trong thời gian qua cũng như trong thời gian tới. Đồng chí tin tưởng rằng, sự phối hợp giữa Sở Du lịch và UBND huyện Hoa Lư trong việc thực hiện Quy chế sẽ giải quyết được những khó khăn đang đặt ra trong vùng di sản.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Bùi Duy Quang, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư khẳng định rằng sự phối hợp nhịp nhàng giữa Sở Du lịch và UBND huyện Hoa Lư sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý. UBND Huyện Hoa Lư đã thành lập 3 tổ công tác trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra công tác quản lý đất đai, phát hiện xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh lưu trú; giao Phòng Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối thường trực trong việc theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện Quy chế này. Đồng chí cho rằng đây là Quy chế rất xác thực và trong thời gian tới sẽ phối hợp triển khai nghiêm túc các nội dung quy chế, cung cấp, trao đổi thông tin, giải quyết những vấn đề liên quan đến quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản; bảo đảm chủ động, thường xuyên, kịp thời, hiệu quả đáp ứng các khuyến nghị của UNESCO và các quy định trong quản lý Di sản.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp quản lý và bảo vệ di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An giữa đồng chí Bùi Văn Mạnh, đại diện Sở Du lịch và đồng chí Bùi Duy Quang, đại diện UBND huyện Hoa Lư diễn ra trang trọng, tốt đẹp và thành công.

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp quản lý và bảo vệ di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An 2

Việc ký kết Quy chế phối hợp quản lý và bảo vệ di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc hợp tác, chung tay bảo vệ di sản, góp phần đảm bảo dân sinh, dân kế, đảm bảo lợi ích và cuộc sống cho người dân, đảm bảo được an ninh, trật tự trong khu vực Di sản, đồng thời tạo tiền đề để Sở Du lịch tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở với UBND các huyện trong khu Di sản.

Tin bài, Ảnh: Linh Linh