Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Cao Sơn, TUV, Bí thư Thành ủy Tam Điệp; Bùi Thành Đông, TUV, Giám đốc Sở Du lịch; Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Lãnh đạo thành phố Tam Điệp, Lãnh đạo Sở Du lịch.
Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các Quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, TUV, Bí thư Thành ủy Tam Điệp thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Tam Điệp từ ngày 04/01/2021; điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đồng chí Bùi Thành Đông, TUV, Giám đốc Sở Du lịch thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Du lịch, điều động, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Tam Điệp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 04/01/2021.

Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Thành phố Tam Điệp và Sở Du lịch Ninh Bình 7

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Cao Sơn và Bùi Thành Đông

Chiều cùng ngày tại Sở Du lịch Ninh Bình Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Du lịch. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Du lịch 5

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định cho đồng chí Bùi Văn Mạnh

Tại Hội nghị đồng chí Đinh Công Toản, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, đồng chí Bùi Văn Mạnh, TUV, Phó Giám đốc Sở Du lịch được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Du lịch, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 04/01/2021.

Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Du lịch 3

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ

Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng cá nhân đồng chí Bùi Văn Mạnh đã được lãnh đạo tỉnh tin tưởng, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Du lịch. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn và tin tưởng rằng, với bề dày kinh nghiệm, năng lực thực tiễn của mình, trên cương vị mới, với tinh thần nhiệt huyết, đồng chí Bùi Văn Mạnh sẽ cùng với ban lãnh đạo Sở và cán bộ công chức, viên chức, người lao động của ngành phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Du lịch 1

Đồng chí Bùi Văn Mạnh, TUV, Giám đốc Sở Du lịch phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Bùi Văn Mạnh, TUV, Giám đốc Sở Du lịch cảm ơn sự tin tưởng của Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh, các cấp, các ngành đồng thời hứa trên cương vị mới sẽ cố gắng phấn đấu phát huy năng lực trong công tác chỉ đạo điều hành, giữ vững đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần khẳng định vị thế và thương hiệu của du lịch Ninh Bình trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.  

Nguồn: dulichninhbinh.com.vn