Tại Hội nghị, ông Trương Thanh Khai, Phó giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, chủ tịch Câu lạc bộ các Di sản thế giới tại Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2020, Báo cáo kết quả hoạt động của Câu lạc bộ các Di sản thế giới tại Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2021.

Báo cáo nêu lên những kết quả nổi bật của các Di sản thế gới tại Việt Nam và nhận định rằng sau 7 năm thành lập và 6 lần hội nghị giao ban, Câu lạc bộ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Cục Di sản Văn hóa, sự phối hợp giúp đỡ của Văn phòng UNESCO Hà Nội, Quỹ bảo tồn Di sản văn hóa, các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và chính quyền các địa phương trong quá trình hoạt động và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, phối hợp với nhau trong công tác bảo tồn, liên kết phát triển du lịch góp phần phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh, khẳng định vai trò, uy tín, vị thế hình ảnh các Di sản của Việt Nam trên trường quốc tế tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường giao lưu với các di sản trong nước và ngoài khu vực, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản và phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó cũng nêu lên những hạn chế và nguyên nhân, phương hướng khắc phục và đưa ra kế hoạch hành động nhiệm kỳ 2019-2020 cũng như các kiến nghị đề xuất đối với các cơ quan đơn vị và các thành viên để Câu lạc bộ phát triển và hoạt động có hiệu quả.

Tại Hội nghị thông qua dự thảo Quy chế Câu lạc bộ các Di sản thế giới tại Việt Nam và sự tham gia thảo luận, góp ý thống nhất một số vấn đề chung của các đại biểu dự Hội ghị cho phương hướng hoạt động của Câu lạc bộ trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã bàn giao vai trò Chủ tịch luân phiên Câu lạc bộ các Di sản thế giới tại Việt Nam năm 2019 cho Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An và Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn.
 

Tin bài: Phòng Hợp tác Đối ngoại