Với chủ đề "Du lịch nội địa - động lực khôi phục du lịch Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới", Diễn đàn du lịch nội địa toàn quốc 2021 tại Ninh Bình sẽ có nhiều vấn đề được đưa ra bàn thảo về tình hình du lịch nội địa Việt Nam và khu vực, những yếu tố cần thiết để phát triển, những giải pháp được coi là khả thi trong điều kiện "bình thường mới". 

Theo Ban tổ chức, dự kiến có 400 - 500 đại biểu tham dự diễn đàn lần này. Tại diễn đàn, các đại biểu sẽ phân tích tầm quan trọng của du lịch nội địa; tình hình phát triển du lịch nội địa của Việt Nam và khu vực; những yếu tố cần thiết để phát triển du lịch nội địa; kinh nghiệm phát triển du lịch nội địa của một số địa phương. 

Ngoài ra, các đại biểu, doanh nghiệp cũng sẽ đề xuất các giải pháp phát triển du lịch nội địa; kết hợp các loại hình Du lịch Quốc tế - Nội địa để thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam.

Diễn đàn du lịch nội địa toàn quốc 2021 tại Ninh Bình cũng là bước khởi động cho Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam lần thứ 9 (VITM Hà Nội 2021). 

Nguồn: baoninhbinh.org.vn