Trong nhiệm kỳ 2017-2020, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Sở Du lịch, Chi bộ Ban Quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực hoạt động về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản, công tác quy hoạch cán bộ, công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát trong Đảng và công tác lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của tập thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị, Chi bộ đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2020 đề ra, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Sở Du lịch. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới.

Tại Đại Hội có 05 đại biểu là đại diện cho Đảng viên của các Phòng chuyên môn và Đoàn Thanh niên tham gia tham luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội. Các tham luận tập trung vào những nội dung chính:Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An; Vai trò của Chi bộ trong lãnh đạo Công đoàn chăm lo đời sống tinh thần và vật chất, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho Đoàn viên Công Công đoàn và công tác Hành chính Nhân sự trong Chi bộ; Nâng cao công tác tuần tra, giám sát, ngăn ngừa các hành vi xâm hại Di sản gắn với tuyên truyền, vận động người dân và doanh ngiệp thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, khai thác,bảo tồn Di sản; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các giá trị nổi bật tòa cầu của Quần thể Danh thắng Tràng An theo định hướng phát triển du lịch của tỉnh Ninh Bình; phát huy sức mạnh tuổi trẻ trong công tác chuyên môn, nhiệm vụ gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận có bản lĩnh, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Du lịch đã ghi nhận và biểu dương những kết quả  của cán bộ, đảng viên, viên chức của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại và giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Trong đó tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng Chi bộ đoàn kết, nâng cao sức chiến đấu và vai trò tiền phong, gương mẫu của từng Đảng viên, tạo sức lan tỏa trong toàn đơn vị, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An, nhiệm kỳ 2020-2022 đã phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất bầu ra Ban Chi ủy Chi bộ, đảm bảo số lượng, có tính kế thừa, liên tục, trong đó có đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên, cơ cấu gồm lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng chuyên môn tiêu biểu, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi.

Đồng chí Bùi Việt Thắng, thay mặt các đồng chí trong Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 đã khẳng định quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Loan