Với mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về các quy định quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Quần thể danh thắng Tràng An và từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch cho cán bộ, nhân viên đang làm việc tại các khu, điểm du lịch trong khu Di sản Quần thể danh thắng Tràng An. Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An đã xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến các quy định quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản và Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ văn minh du lịch cho các cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ du lịch tại Khu du lịch sinh thái Tràng An.

Tham dự khai mạc chương trình, có đại diện lãnh đạo của cơ quan, đơn vị: Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An, Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An và UBND xã Ninh Xuân.

Mở đầu chương trình, đồng chí Nguyễn Huyền Trang, BQL Quần thể danh thắng Tràng An đã giới thiệu, nhấn mạnh, làm rõ hơn những kiến thức về giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới – Quần thể danh thắng Tràng An và phổ biến các quy định về quản lý, bảo tồn phát huy giá trị di sản, qua đó khơi gợi, làm đậm đà thêm tình yêu di sản, trong đó có Khu du lịch sinh thái Tràng An của người làm dịch vụ du lịch, đồng thời xác định quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản, góp phần xây dựng, giữ gìn và nâng tầm thương hiệu của du lịch tỉnh nhà.

Tiếp theo chương trình, Phó Giáo sư, tiến sĩ Phạm Hồng Long, Trưởng khoa Du lịch – Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội đã chuyển tải nội dung về bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch. Trong đó, tập trung về hướng dẫn cách phân loại tính cách khách du lịch, xác định cách thức giao tiếp phù hợp, xây dựng thái độ phục vụ đúng đắn...

 

Chương trình tuyên truyền, bồi dưỡng đã thành công tốt đẹp, thu hút được sự tập trung chú ý, hăng hái tham gia tương tác với nội dung giảng dạy của học viên.

Sau chương trình, các học viên sẽ được cấp giấy Chứng nhận Bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch.

Tin, bài: Bùi Lan