Tham dự chương trình có các đồng chí Lãnh đạo Ban Quản lý Tràng An – Sở Du Lịch; Các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo Trường THPT Gia Viễn C cùng toàn thể hơn 800 các em học sinh toàn trường.

CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC TUYÊN TRUYỀN  BẢO VỆ DI SẢN CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT GIA VIỄN C 2

Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An đã đạt được những kết quả tích cực, các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản được bảo tồn nguyên vẹn, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực Di sản được quản lý, giám sát chặt chẽ và giảm thiểu tác động tiêu cực tới Di sản. Giáo dục di sản có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản. Việc giáo dục di sản sẽ làm tăng thêm vốn hiểu biết của học sinh về văn hóa, xã hội, bồi đắp thêm lòng yêu quê hương đất nước, niềm tự hào về truyền thống của dân tộc. Cũng thông qua giáo dục di sản, sẽ huy động mọi lực lượng trong xã hội cùng tham gia vào bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa. 

CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC TUYÊN TRUYỀN  BẢO VỆ DI SẢN CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT GIA VIỄN C 3

Trong chương trình xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, giáo dục di sản và giáo dục thông qua di sản làm cho học sinh hiểu biết hơn về di sản, từ đó có tình cảm, niềm tự hào về các giá trị truyền thống của dân tộc đất nước. Cũng thông qua chương trình giáo dục di sản, sẽ huy động mọi lực lượng trong xã hội cùng tham gia vào bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa. Đây là cơ hội để các em học sinh thể hiện trách nhiệm của mình với cương vị là thế hệ được trao truyền lại mọi giá trị to lớn của Di sản thế giới. Đặc biệt, các em học sinh Trường THPT Gia Viễn C được học tập trong ngôi trường nằm trong lòng Di sản thế giới, trên mảnh đất Cố đô Hoa Lư- dấu ấn vàng son của một thời dân tộc oai hùng. Vì vậy, hiểu biết về giá trị của Di sản, ý thức bảo vệ Di sản của các em học sinh là cơ hội để các em đóng góp một phần tích cực vào công tác phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững cho tỉnh và quê hương.

CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC TUYÊN TRUYỀN  BẢO VỆ DI SẢN CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT GIA VIỄN C 4

Tại buổi trò chuyện các giảng viên đã giúp các em học sinh tìm hiểu các quy định dành riêng cho vùng Di sản và cùng nhau làm rõ vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bảo vệ, gìn giữ Di sản. Đồng thời tại buổi trò chuyện, các giảng viên cũng đã định hướng một số ngành nghề liên quan đến di sản và du lịch, mở ra cho các em nhiều sự lựa chọn hơn trong tương lai./.

Tin bài: Trịnh Giang