Tham dự chương trình có các đồng chí Lãnh đạo các phòng Văn hóa , Giáo dục của UBND huyện Hoa Lư; Các đồng chí đại diện Lãnh đạo UBND xã Trường Yên; Ban Giám hiệu trường THCS Trường Yên cùng các em học sinh toàn trường.

Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An đã đạt được những kết quả tích cực, các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản được bảo tồn nguyên vẹn, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực Di sản được quản lý, giám sát chặt chẽ và giảm thiểu tác động tiêu cực tới Di sản. Giáo dục di sản có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản. Việc giáo dục di sản sẽ làm tăng thêm vốn hiểu biết của học sinh về văn hóa, xã hội, bồi đắp thêm lòng yêu quê hương đất nước, niềm tự hào về truyền thống của dân tộc. Cũng thông qua giáo dục di sản, sẽ huy động mọi lực lượng trong xã hội cùng tham gia vào bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa.

Trong chương trình xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, có 2 nội dung liên quan đến bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa: Tổ chức đời sống văn hóa tinh thần trong nhà trường gắn với việc khai thác văn hóa dân gian; chăm sóc di sản gắn với tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa. Có nghĩa là bao gồm cả việc giáo dục di sản và giáo dục thông qua di sản, làm cho học sinh hiểu biết về di sản, từ đó có tình cảm, đạo đức, niềm tự hào về các giá trị truyền thống của dân tộc, đất nước.

 

Trong những năm qua, du lịch Ninh Bình đã có bước phát triển mạnh mẽ, Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo ra bước ngoặt lớn cho ngành du lịch nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung. Đây là cơ hội để các em học sinh thể hiện trách nhiệm của mình với cương vị là thế hệ được trao truyền lại mọi giá trị to lớn của Di sản thế giới. Đặc biệt, các em học sinh Trường THCS Trường Yên được học tập trong ngôi trường nằm trong lòng Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An. Tỉnh Ninh Bình nói chung và quê hương Hoa Lư nói riêng đang rất cần nguồn nhân lực chuyên sâu về quản lý văn hóa, du lịch. Vì vậy, hiểu biết về giá trị của Di sản, ý thức bảo vệ Di sản của các em học sinh là cơ hội để các em đóng góp một phần tích cực vào công tác phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững cho tỉnh và quê hương.

Tại chương trình các giảng viên và báo cáo viên đã giúp các em học sinh tìm hiểu các quy định dành riêng cho vùng Di sản và cùng nhau làm rõ vai trò, trách nhiệm của thế hệ tương lai trong việc quản lý và bảo vệ Di sản Quần thể danh thắng Tràng An.

 

Tin bài: Duy Linh