Để chuẩn bị tốt các điều kiện mở cửa đón khách trở lại, Ban quản lý các khu, điểm du lịch đã thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng, chỉnh trang cảnh quan, môi trường; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, điều kiện, đặc biệt là các hướng dẫn của ngành y tế đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

1. Cán bộ, nhân viên và người lao động tại các khu điểm  đeo khẩu trang; thực hiện theo dõi thân nhiệt, tình trạng y tế.

2. Khách du lịch yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào cổng.

3. Bố trí nước rửa tay khử khuẩn và dung dịch vệ sinh chứa cồn tại các vị trí công cộng trong khuôn viên khu, điểm du lịch; thường xuyên phun thuốc khử khuẩn tại khu vực công cộng theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

4. Hạn chế số lượng người trên phương tiện vận chuyển khách thăm quan; đảm bảo khoảng cách hợp lý, an toàn khi khách xếp hàng mua vé, xuống thuyền, tổ chức tham quan.

5. Bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly khi cần thiết để hỗ trợ khách, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý kịp thời nếu có trường hợp người lao động và khách du lịch có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh

6. Tuyên truyền, vận động người lao động và khách du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nêu cao tinh thần tự giác khai báo khi có những biểu hiện mắc bệnh.

Tin bài: Trịnh Giang - Linh Linh