Năm 2019, với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở Du lịch, sự phối hợp,tạo điều kiện giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị có liên quancùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức, lao động trong đơn vị,Ban Quản Quần thể Danh thắng Tràng An đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trên các mặt công tác. Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản gắn với phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển du lịch nói riêng được tăng cường đẩy mạnh. Sự phối hợp giữa Ban quản các đơn vị có liên quan, chính quyền các địa phương và doanh nghiệp trong quản lý, bảo tồn phát huy giá trị Di sản nhiều tiến bộ; công tác tuần tra, phát hiện kịp thời đ nghcác cơ quan có thẩm quyền xử các hành vi xâm hại Di sản được đặc biệt chú trọng; công tác quản tài nguyên, trật tự xây dựng, kinh doanh lưu trú khách du lịch, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn hoá, văn minh du lịch tại các khu, điểm du lịch các hoạt động tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hoá trong khu Di sản luôn được tăng cường; chất lượng nguồn nhân lựcvà công tác phục vụ, đón tiếp khách đã cơ bản đi vào chuyên nghiệp; công tác tuyên truyền, quảng giới thiệu Di sản Tràng An được duy trì, ngày càng đa dạng về nội dung và hình thức tạo dựng hình ảnh và thương hiệu du lịch Ninh Bình tại khu Di sản Quần thể danh thắng Tràng An.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, tiếp thu  04 ý kiến tham luận của đại diện các Phòng Quản lý Môi trường, Hợp tác Đối ngoại, Nghiệp vụ nghiên cứu Tổ chức Hành chính. Các ý kiến tham luận đã nêu bật được các hoạt động của các bộ phận trong năm 2019 đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản trong năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả tập thể, cán bộ, viên chức Ban Quản Quần thể Danh thắng Tràng An đạt được trong năm vừa qua, góp phần vào thành tích chung của ngành Du lịch Ninh Bình. Bên cạnh đó, đồng chí Bùi Văn Mạnh cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức đặt ra cho Ban Quản Quần thể Danh thắng Tràng An trong công tác quản lý, bảo tồn di sản trong thời gian tới. Đồng chí Bùi Việt Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Ban phát biểu cảm ơn, nhận nhiệm vụ và định hướng cho cán bộ trong cơ quan năm 2020, Ban Quản cần duy trì phát huy việc gắn kết với các đơn vị liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá, diễn giải di sản, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng bộ phận, phát huy tinh thần làm việc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo.

Với những kết quả đạt được trong năm 2019, thay mặt Ban lãnh đạo Sở Du lịch, đồng chí Bùi Văn Mạnh đã biểu dương, trao bằng khen cho tập thể cơ quan và 06 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 14 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Du lịch.

Cùng ngày, Ban quản Quần thể Danh thắng Tràng An cũng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, báo cáo kết quả hoạt động của ban Thanh tra Nhân dân, công khai tài chính Công đoàn, tài chính cơ quan. Năm 2019, dưới sự chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh, Đảng ủy Sở Du lịch, Chi ủy Ban quản Quần thể Danh thắng Tràng An đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, gắn với cuộc vận động đẩy mạnh “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm xây dựng Công đoànvững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị đã nhận được tham luận về các phong trào thi đua đạt hiểu quả, tham luận về công tác Nữ công, tham luận về công tác tham gia xây dựng kỷ cương, kỷ luật nề nếp nâng cao chất lượng làm việc và tham luận về công tác nâng cao kết quả chăm lo đời sống đối với đoàn viên công đoàn của các phòng. Các bài tham luận nội dung sâu sắc, thiết thực, gắn với tình hình thực tế của cơ quan.

Sau phần giải đáp kết luận phần tham luận, Hội nghị tiến hành ký giao ước thi đua và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

Phát huy những thành tích đã đạt được với sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, năm 2020, Ban Quàn Quần thể danh thắng Tràng An phấn đấu sẽ hoàn thành tốt Nghị quyết hội nghị đề ra./.

Phòng Hợp tác Đối ngoại