Gmail

Fanpage

Liên hệ

image banner
     
image banner
image banner
image banner
Tổ chức ký kết Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An

Ngày 23/11, tại trụ sở UBND huyện Gia Viễn đã diễn ra hội nghị ký kết Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An giữa Sở Du lịch phối hợp với UBND huyện Gia Viễn. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Du lịch, Lãnh đạo UBND huyện Gia Viễn, Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An, các phòng ban chuyên môn của Sở Du lịch và UBND huyện Gia Viễn, lãnh đạo các xã: Gia Sinh, Gia Trung, Gia Tiến.

Trên địa bàn huyện Gia Viễn có 3 xã nằm trong khu Di sản gồm xã Gia Sinh, Gia Trung và Gia Tiến. Trong thời gian qua công tác phối hợp quản lý và bảo vệ Di sản giữa huyện Gia Viễn và Sở Du lịch được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý Di sản giảm đáng kể (năm 2023 chỉ xảy ra 2 trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng).

Để tiếp tục thực hiện Kết luận số 07-KL/TU ngày 12/05/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 07-KL/TU về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/08/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An đồng thời tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường cảnh quan, trật tự xây dựng, quản lý sử dụng đất đai và kinh doanh dịch vụ lưu trú trong phạm vi Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, tại hội nghị, Lãnh đạo Sở Du lịch và Lãnh đạo UBND huyện Gia Viễn đã thông qua và thống nhất ký kết Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

anh tin bai

Quy chế gồm có 3 chương và 10 điều quy định cụ thể về nội dung phối hợp, trách nhiệm của từng bên tham gia trong công tác tuần tra, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến các lĩnh vực: Trật tự xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai; bảo vệ môi trường cảnh quan và kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trong phạm vi Di sản trên địa bàn các xã: Gia Sinh, Gia Trung, Gia Tiến.

anh tin bai

Theo nội dung Quy chế, Sở Du lịch và UBND huyện Gia Viễn sẽ triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, UBND các xã Gia Sinh, Gia Trung, Gia Tiến thực hiện Quy chế này. Đồng thời, thường xuyên chia sẻ, cung cấp, trao đổi thông tin dựa trên chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quản lý Nhà nước về phát triển du lịch; cùng nhau tuần tra, phát hiện và đề nghị xử lý các hành vi vi phạm Quy chế quản lý, bảo vệ Di sản Quần thể danh thắng Tràng An. 

Việc ký kết Quy chế quản lý, bảo vệ Di sản Quần thể danh thắng Tràng An có ý nghĩa rất lớn, thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo Sở Du lịch và UBND huyện Gia Viễn trong công tác quản lý Di sản, góp phần đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, đảm bảo sinh kế cho người dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế du lịch bền vững./.

Phòng Quản lý Môi trường và Cảnh quan

Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An

  • Từ khóa :
Tin mới