Gmail

Fanpage

Liên hệ

image banner
     
image banner
image banner
image banner
THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024
Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu, thu hút khách du lịch đến Bắc Giang góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

I. THÔNG TIN CHUNG

Tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương; tạo cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu, mở rộng thị trường, xây dựng các tour du lịch mới, giới thiệu đến du khách.       

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, tài nguyên thiên nhiên để phát triển du lịch. Giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc trưng và các loại hình du lịch tâm linh  sinh thái, cộng đồng, thể thao, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang.

Điểm nhấn của sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2024 là: (1) Lễ rước Bài vị Tam Tổ Trúc Lâm từ chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng lên chùa Thượng Tây Yên Tử, huyện Sơn Động. (2) Lễ khai hội xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 diễn ra vào hồi 09h00, ngày 21/02/2024 (tức ngày 12 tháng Giêng, năm Giáp Thìn) tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, thị trấn Tây Yên Tử huyện Sơn Động và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang, trên các nền tảng mạng xã hội, Báo điện tử của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tại địa chỉ: https://bacgiangtv.vn và Truyền hình An Viên.

1. Tên gọi: Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024

2. Quy mô: Cấp tỉnh

3. Chủ đề: Linh thiêng Tây Yên Tử

4. Thời gian: 06 ngày, từ ngày 20/02/2024 đến ngày 25/02/2024 (tức từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Giêng, năm Giáp Thìn).

5. Địa điểm tổ chức: Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử huyện Sơn Động; chùa Vĩnh Nghiêm huyện Yên Dũng và một số huyện, thành phố trong tỉnh.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TUẦN VĂN HÓA - DU LỊCH

A. Các hoạt động chính:

1. Ngày 20/02/2024 (tức ngày 11 tháng Giêng)

1.1. Trưng bày chuyên đề: Cổ vật tiêu biểu thời Lý - Trần trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

- Thời gian: Khai mạc từ 8h00.

- Địa điểm: Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử huyện Sơn Động.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Hội Khảo cổ học Việt Nam; Công ty Cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử; UBND huyện Sơn Động.

1.2. Trình diễn viết và trưng bày thư pháp "Thơ văn Lý - Trần qua thư pháp"

- Thời gian: Kết hợp cùng khai mạc trưng bày chuyên đề "Cổ vật tiêu biểu thời Lý – Trần trên địa bàn tỉnh Bắc Giang".

- Địa điểm: Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử huyện Sơn Động.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Câu lạc bộ Thư pháp Viện nghiên cứu Hán - Nôm, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử, UBND huyện Sơn Động.

1.3. Trưng bày sản phẩm du lịch “Con đường Hoằng dương Phật pháp của các vị Tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử”

- Thời gian: Trưng bày từ ngày 20/02/2024 đến ngày 25/02/2024 (tức từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Giêng).

- Địa điểm: Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử huyện Sơn Động.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử, Ban quản lý khu du lịch sinh thái Suối Mỡ.

2. Ngày 21/02/2024 (tức ngày 12 tháng Giêng)

2.1. Lễ rước Bài vị Tam Tổ Trúc Lâm từ chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng lên chùa Thượng Tây Yên Tử, huyện Sơn Động

- Thời gian: Từ 6h30 ngày 21/02/2023 (tức ngày 12 tháng Giêng).

- Địa điểm: Từ chùa Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng Tây Yên Tử.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Công an tỉnh; Sở Nội vụ; UBND huyện: Yên Dũng, Sơn Động; Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Giang; Công ty Cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử.

2.2. Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024

-Thời gian: 09h00’ ngày 21/02/2024 (tức ngày 12 tháng Giêng).

- Địa điểm: Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử huyện Sơn Động.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Sơn Động, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử, Chùa Tây Yên Tử và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Nội dung chính: Chương trình nghệ thuật Lễ Khai hội Xuân Tây Yên Tử và Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 (Màn nghệ thuật khai từ; Chương trình nghệ thuật chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử” gồm 3 chương: Cội nguồn - Thiền phái Trúc Lâm và Con đường Hoằng dương Phật pháp; Bắc Giang - Điểm đến văn hóa, lịch sử và du lịch; Bắc Giang - Tiềm năng, tỏa sáng sẽ tái hiện lịch sử hình thành phát triển Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, vai trò của Tam tổ Trúc Lâm, các giá trị di sản văn hóa đất Tây Yên Tử và của tỉnh Bắc Giang trong lịch sử và phát triển đến nay; Đánh trống, chiêng khai hội; Nghi lễ Chúc phúc tân Xuân và cầu Quốc thái dân an; Rước Bài vị Tam tổ Trúc Lâm lên chùa Thượng). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang.

2.3. Khai Hội Báo Xuân và trưng bày ảnh đẹp về các thành tựu kinh tế, xã hội của tỉnh Bắc Giang

-Thời gian: 08h05’ ngày 21/02/2024 (tức ngày 12 tháng Giêng).

- Địa điểm: Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử huyện Sơn Động.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội Nhà báo tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Sông Thương, Thư viện tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

3. Ngày 22-23/02/2024 (tức từ ngày 13, 14 tháng Giêng): Giải vô định kéo co; Giải vô địch đẩy gậy tỉnh Bắc Giang

- Địa điểm: Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Cơ quan phối hợp: UBND huyện Sơn Động

4. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ Nhân dân, khách du lịch

- Thời gian: Từ ngày 20/02/2024 đến ngày 25/02/2024 (tức ngày 11- 16 tháng Giêng).

- Địa điểm: Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Cơ quan phối hợp: UBND huyện Sơn Động, Sở VHTTDL, các huyện, thành phố.

B. Các hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa – Du lịch do UBND các huyện, thành phố tổ chức

1. Lễ hội mở cửa rừng

- Thời gian: Từ 08h00, ngày 20/02/2024 (tức ngày 11 tháng Giêng).

- Địa điểm: Đền Chúa Then, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND huyện Lạng Giang.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Lễ hội hát Sloong hao và phiên chợ Xuân vùng cao Tân Sơn huyện Lục Ngạn

- Thời gian: Ngày 20/02/2024 (tức ngày 11 tháng Giêng).

- Địa điểm: Tại xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND huyện Lục Ngạn.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024

- Thời gian: Ngày 20/02/2024 (tức ngày 11 tháng Giêng).

- Địa điểm: Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND huyện Sơn Động.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các sở, ban ngành tỉnh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử.

4. Tổ chức Liên hoan Hát Then – Đàn Tính huyện Sơn Động

- Thời gian: Ngày 21/02/2024 (tức ngày 12 tháng Giêng).

- Địa điểm: Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND huyện Sơn Động.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện: Lục Ngạn, Lục Nam, Lạng Giang, Yên Thế.

5. Giải Việt dã leo núi chinh phục đỉnh Non Vua

- Thời gian: Ngày 24/02/2024 (tức ngày 15 tháng Giêng).

- Địa điểm: Khu Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, huyện Yên Dũng.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND huyện Yên Dũng.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. 

6. Lễ khai hội Xuân  chùa Bát Nhã (Bình Long) huyện Lục Nam

- Thời gian: Ngày 24/02/2023 (tức ngày 15 tháng Giêng)

- Địa điểm: Chùa Bát Nhã (Bình Long), xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND huyện Lục Nam.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7. Lễ khai hội Xuân Đền Thần Nông huyện Lục Nam

- Thời gian: Ngày 25/02/2024 (tức ngày 16 tháng Giêng).

- Địa điểm: Tại Đền Thần Nông, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND huyện Lục Nam.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

8. Lễ hội Kỷ niệm 597 năm Chiến thắng Xương Giang và đón Bằng công nhận Di sản Phi vật thể quốc gia Lễ hội Chiến thắng Xương Giang

- Thời gian: Ngày 14 - 15/02/2024 (tức từ ngày 05 – 06 tháng Giêng)

- Địa điểm: Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang, thành phố Bắc Giang.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND thành phố Bắc Giang.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cơ quan, đơn vị liên quan.

Trên đây là nội dung hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024. Trân trọng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia quảng bá, góp phần tổ chức thành công Tuần Văn hóa- Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024. Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của các cơ quan truyền thông.

*Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

- Ông Trương Quang Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban Thường trực BTC Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024. Số điện thoại: 0973878999.

- Ông Ngô Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Số điện thoại: 0912981377.

- Ông Nguyễn Xuân Thủy, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang. Số điện thoại: 0942917389./.

  • Từ khóa :
Tin mới