Gmail

Fanpage

Liên hệ

image banner
     
image banner
image banner
image banner
THÔNG CÁO BÁO CHÍ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ
Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 28/9/2023 về việc tổ chức Hội thảo Quốc tế “Nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị nhà ở truyền thống trong vùng Di sản văn hoá và thiên nhiên Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An”.

 

Hội thảo là diễn đàn để các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp, ý tưởng, đề xuất chính sách nhằm nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị kiến trúc nhà ở truyền thống, phát huy giá trị cảnh quan và cấu trúc làng truyền thống trong vùng Di sản. Kết quả của Hội thảo là căn cứ để xây dựng tiêu chí, lập danh mục các nhà ở truyền thống trong khu vực vùng lõi Di sản, đề xuất cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực trong nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, kiến trúc, văn hóa nông thôn làm cơ sở cho việc áp dụng các chính sách hỗ trợ bảo tồn và khai thác nhà ở có kiến trúc truyền thống phục vụ phát triển du lịch trong Khu Di sản nói riêng, tỉnh Ninh Bình nói chung.

  1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 8h00 ngày 03/11/2023.

- Địa điểm: Khách sạn The Reed, đường Đinh Điền, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

2. Thành phần tham dự

- Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh.

- Các Bộ, ngành Trung ương, Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, Hội đồng Di sản Văn hoá Quốc gia, một số trường Đại học, Viện nghiên cứu, các chuyên gia, các nhà khoa học trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, bảo tồn và phát triển tại Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Pháp và các tỉnh có Di sản Thế giới tại Việt Nam.

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, UBND một số xã trong vùng Di sản, đại diện một số doanh nghiệp khai thác du lịch, đại diện người dân trong vùng Di sản, các cơ quan thông tấn, báo chí.

3. Nội dung:

Hội thảo tập trung thảo luận các nội dung chính:

Nội dung 1: Nhận diện, bảo tồn kiến trúc nhà ở truyền thống tại Di sản.
Kinh nghiệm trên thế giới và tại Việt Nam.

Nội dung 2: Xây dựng tiêu chí đưa vào danh mục công trình kiến trúc cần
bảo vệ và định hướng phát huy giá trị nhà ở truyền thống, không gian kiến trúc
trong vùng Di sản.

4. Tài liệu Hội thảo:

 Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị nhà ở truyền thống trong vùng Di sản văn hoá và thiên nhiên Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An”.

Thông tin và tài liệu liên quan đến hội thảo được cập nhật tại: https://trangandanhthang.vn.

  • Từ khóa :
Tin mới