Gmail

Fanpage

Liên hệ

image banner
     
image banner
image banner
image banner
Thành phố Ninh Bình tập huấn công tác phát triển du lịch năm 2024
Ngày 10/4, UBND thành phố Ninh Bình tổ chức hội nghị tập huấn công tác phát triển du lịch năm 2024 cho đội ngũ cán bộ các phòng, ban, ngành của thành phố và các xã, phường, tổ dân phố, thôn xóm trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe chuyên gia Cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đại diện Sở Du lịch triển khai các chương trình, nội dung trong định hướng phát triển du lịch của tỉnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Trong đó, hướng dẫn việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 105/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030; Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh; tình hình thị trường, dòng khách du lịch hiện nay, chuỗi giá trị dịch vụ du lịch, công tác phát triển du lịch cộng đồng, truyền thông về ứng xử văn minh du lịch; du lịch có trách nhiệm, du lịch bền vững; một số mô hình có thể áp dụng phát triển đối với địa bàn...

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực du lịch cho đội ngũ cán bộ quản lý; triển khai kịp thời các chương trình, chính sách phát triển du lịch của tỉnh; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân tham gia vào phát triển du lịch, nhất là các mô hình du lịch cộng đồng gắn với khai thác các giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương, đơn vị. Qua đó góp phần thúc đẩy ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh và của thành phố phát triển một cách bền vững.

 Nguồn: baoninhbinh.org.vn

  • Từ khóa :
Tin mới