Gmail

Fanpage

Liên hệ

image banner
     
image banner
image banner
image banner
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, tư vấn điều tra, nghiên cứu và giám sát Đa dạng Sinh học tại Quần thể Danh thắng Tràng An giai đoạn 2023 – 2028
Ngày 22/11/2023, Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An và Tổ chức Three Monkey Wilflife Conservation đã tổ chức ký Biên bản ghi nhớ Hợp tác, tư vấn điều tra, nghiên cứu và giám sát Đa dạng Sinh học tại Di sản Văn hoá và Thiên nhiên Thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An giai đoạn 2023 – 2028

Tham dự Hội nghị ký Biên bản ghi nhớ có đồng chí Bùi Quang Ninh, Phó Giám đốc Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Quản lý Văn phòng Tổ chức Three Monkey Wilflife Conservation.

anh tin bai

Tổ chức Three Monkey Wilflife Conservation (TMWC) là một tổ chức phi lợi nhuận của Vương quốc Bỉ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn nguyên vị. TMWC hình dung ra một thế giới trong đó động vật hoang dã được bảo vệ. Do đó, sứ mệnh của TMWC là hợp tác với cộng đồng để bảo vệ động vật hoang dã và môi trường sống của chúng và sức khoẻ của chúng với chiến lược hoạt động lâu dài. Tổ chức Three Monkeys Wildlife Conservancy (TMWC) có Giấy phép hoạt động số 492/CNV-HD của Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao cấp ngày 06/09/2021, đăng ký địa chỉ tại thôn Bãi Cả, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Mục tiêu của Biên bản ghi nhớ: Biên bản ghi nhớ này là cơ sở cho sự hợp tác giữa Ban quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An và Tổ chức Phi chính phủ Three Monkeys Wildlife Conservancy. Theo Biên bản ghi nhớ này, các dự án sẽ được hai bên thống nhất và thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và sự cho phép của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Các dự án ở Quần thể Danh thắng Tràng An nhằm nghiên cứu bảo tồn thiên nhiên, sẽ góp phần nâng cao kiến thức về đa dạng sinh học, bảo vệ tại khu Di sản, giáo dục và nâng cao nhận thức của người dân địa phương và du khách, tôn tạo và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới.

anh tin bai

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ Phối hợp xây dựng nhu cầu nghiên cứu, điều tra đa dạng sinh học trong khu di sản, và các hoạt động phù hợp cho tuyên truyền giáo dục và nâng cao nhận thức của người dân và du khách; Chia sẻ các hoạt động hợp tác với các đối tác khác trong công tác nghiên cứu, điều tra đa dạng sinh học và phát triển trong khu di sản nhằm tránh trùng lặp công việc và thống nhất hợp tác đa bên nếu cần thiết hoặc có thể.

Phòng NVNC 

  • Từ khóa :
Tin mới