Gmail

Fanpage

Liên hệ

image banner
     
image banner
image banner
image banner
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi thiết kế mẫu quà tặng đặc thù của tỉnh gắn với các giá trị di sản và giá trị văn hóa, lịch sử của các di tích trong khu di sản
Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Ninh Bình giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2045. Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Unesco ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014 – 2024). Sở Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết kế mẫu quà tặng đặc thù của tỉnh gắn với các giá trị di sản và giá trị văn hóa, lịch sử của các di tích trong khu di sản
Kế hoạch: 

Thể lệ: 

  • Từ khóa :
Tin mới