Gmail

Fanpage

Liên hệ

image banner
     
image banner
image banner
image banner
Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2023
Ngày 22/01/2024, Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2023. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Cao Tấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Du lịch cùng sự tham gia đông đủ cán bộ, viên chức, người lao động của Ban.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023 với sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở Du lịch, sự phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ của Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế, các cơ quan, đơn vị liên quan cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động, Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An đã thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2023, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, bám sát sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, các nội dung Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của tỉnh và của Sở Du lịch. Đặc biệt, trong năm 2023, Ban đã tham mưu hoàn thành việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng các khu vực trong Quần thể danh thắng Tràng An (các khu 3-1, 3-2, 3-3 trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050); Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thành công Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề “Nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị nhà ở có kiến trúc truyền thống trong vùng  Di sản Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An”. Công tác quản lý, bảo vệ Di sản đã có những thay đổi tích cực từ sau khi có Quy chế phối hợp giữa Sở Du lịch và UBND huyện Hoa Lư, UBND huyện Gia Viễn.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh những thành tích đạt được, Báo cáo cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại, cùng nguyên nhân chủ quan và khách quan, đồng thời đề ra các phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho năm tới: Tăng cường đổi mới công tác quản lý, bảo tồn di sản; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cảnh quan thiên nhiên; văn hóa, văn minh tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn khu Di sản; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tuyên truyền, quảng bá các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản trong nước và quốc tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và ý thức cộng đồng địa phương về phát triển du lịch, di sản, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch quản lý Di sản; Công ước Di sản Thế giới, Luật Di sản Văn hóa, các Nghị Quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Kế hoạch của UBND; Công khai Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng các khu vực trong Quần thể danh thắng Tràng An (các khu 3-1, 3-2, 3-3 trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050); Triển khai công tác lập đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Tràng An - Tam Cốc - Bích Động tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tham mưu tổ chức thành công các nhiệm vụ tại Kế hoạch Kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Sau phần báo cáo, đại diện các phòng Phòng Quản lý Môi trường và Cảnh quan, Phòng Hợp tác Đối ngoại, Phòng Nghiệp vụ nghiên cứu và Phòng Tổ chức Hành chính đã trình bày tham luận để làm rõ hơn nội dung Báo cáo và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị Di sản trong năm 2024.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Cao Tấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Du lịch phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Cao Tấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Du lịch ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An đạt được trong năm vừa qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Ban cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ trọng tâm, phát huy kinh nghiệm quản lý di sản để các công tác quản lý bảo tồn di sản, quy hoạch, phân khu, lập hồ sơ quy hoạch, bảo tồn, tu bổ di tích được thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đặt nhiều niềm tin và hy vọng tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động tiếp tục đoàn kết, tích cực chủ động nêu cao vai trò trách nhiệm, phát huy những thành quả đã đạt được trong năm qua, xây dựng và phát triển hoạt động của Ban trong năm 2024 với những thành quả cao hơn nữa; đặc biệt là thực hiện tốt các chuỗi hoạt động trong sự kiện quan trọng kỉ niệm 10 năm UNESCO công nhận Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

anh tin bai

Đồng chí Bùi Việt Thắng, Phó Giám đốc Phụ trách Ban Quản lý QTDT Tràng An bế mạc Hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Ban, đồng chí Bùi Việt Thắng, Phó Giám đốc Phụ trách Ban đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc Sở, các ý kiến tham luận tại hội nghị, cam kết thời gian tới tập thể Ban sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy ưu điểm, hạn chế khuyết điểm để hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao. Và để chuẩn bị cho lễ kỉ niệm 10 năm UNESCO công nhận Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, ngay từ đầu năm Ban đã tham mưu cho lãnh đạo Sở và giao các nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban để trong năm 2024 hoàn thành tốt các công viện trong chuỗi các hoạt động kỉ niệm.

Với những kết quả đạt được trong năm 2023, thay mặt Ban lãnh đạo Sở Du lịch, đồng chí Nguyễn Cao Tấn đã biểu dương, trao bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đồng chí Bùi Việt Thắng, Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Phụ trách Ban Quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Du lịch cho các đồng chí có thành tích xuất sắc.

 

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Tiếp đó, Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2023.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Báo cáo Công khai tài chính công đoàn; Công khai tài chính cơ quan năm 2023 và các tham luận.

 

anh tin bai

Lễ ký kết giao ước thi đua

Sau phần giải đáp và kết luận phần tham luận, Hội nghị tiến hành ký giao ước thi đua và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức.

Phát huy những thành tích đã đạt được và với sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, năm 2024, Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An phấn đấu sẽ hoàn thành tốt Nghị quyết hội nghị đề ra.

Tin bài: Linh Linh

  • Từ khóa :
Tin mới