Gmail

Fanpage

Liên hệ

image banner
     
image banner
image banner
image banner
HĐND tỉnh Ninh Bình ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch
Ngày 12/7/2023 HĐND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết số 105/2023/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023- 2030.

Đối tượng áp dụng của Nghị quyết là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang thực hiện các hoạt động phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Các chính sách được hỗ trợ gồm: hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức du lịch; hỗ trợ người dân địa phương và lao động tham gia các khóa đào tạo nghề du lịch tổ chức trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia các chương trình xúc tiến du lịch trong và ngoài nước; hỗ trợ đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo loại hình nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (gọi theo tiếng Anh là homestay); hỗ trợ thành lập và duy trì hoạt động của đội văn nghệ, các CLB nghệ thuật quần chúng tại các địa phương để phục vụ khách du lịch; hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch mới phục vụ khách du lịch; chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Mức hỗ trợ được quy định cụ thể theo từng chính sách như: Hỗ trợ tu bổ, sửa chữa nhà ở mang kiểu dáng kiến trúc truyền thống có tuổi đời từ 50 năm trở lên trong vùng lõi Di sản Tràng An 100 triệu đồng/công trình; Hỗ trợ thành lập đội văn nghệ, CLB nghệ thuật quần chúng có quy mô từ 15 người trở lên có mức 50 triệu đồng; Hỗ trợ 100 triệu đồng/công trình đầu tư xây dựng mới và 50 triệu đồng/công trình nâng cấp, cải tạo đối với loại hình nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay)...

Đối với việc hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức về du lịch là mức hỗ trợ 90% chi phí tổ chức, nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/lớp, mỗi tổ chức, cá nhân được hỗ trợ tổ chức tối đa 2 lớp/năm;

4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo là mức hỗ trợ đào tạo nghề du lịch cho đối tượng là người dân địa phương và lao động đáp ứng các điều kiện được quy định tại Nghị quyết;

Hỗ trợ 20% chi phí tham gia chương trình xúc tiến du lịch ở trong và ngoài nước đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia các chương trình xúc tiến được Sở Du lịch phê duyệt (hỗ trợ chi phí thuê gian hàng, thiết kế, dựng gian hàng, sản xuất ấn phẩm du lịch, vé máy bay)….

Nghị quyết đã được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 15 và có hiệu lực thi hành từ ngày 22/7/2023.

Xem nội dung chi tiết Nghị quyết tại đây: https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2824/Vanban/nq-105-2023-nq-hdnd.pdf

Nguồn: baoninhbinh.org.vn

  • Từ khóa :
Tin mới