Gmail

Fanpage

Liên hệ

image banner
     
image banner
image banner
image banner
Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An nhận Cờ Thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
Năm 2023, được quan tâm, lãnh chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Du lịch, tập thể Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thế giới được thực hiện tốt, với nhiều sáng kiến, đổi mới về nội dung, cách thức, phương pháp triển khai thực hiện; các giá trị nổi bật toàn cầu được giữ gìn nguyên vẹn, các hành vi vi phạm các quy định trong quản lý bảo tồn và phát huy giá trị Di sản đã giảm nhiều so với các năm trước. Công tác tuyên truyển quảng bá về Di sản có nhiều bước tiến bộ: trang thông tin điện tử của Ban được nâng cấp, đổi mới về nội dung, kịp thời cập nhật các tin bài tuyên truyền quảng bá về Di sản; phương pháp tuyên truyền, quảng bá về Di sản có sự đổi mới, sáng tạo, có tính lan tỏa cao… Công tác nghiên cứu khoa học, khảo cổ trong khu Di sản được đẩy mạnh, bước đầu đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ, làm tiền đề xây dựng các đề án về bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững; công tác hợp tác đối ngoại được thực hiện tốt, đảm bảo an toàn, chu đáo, trọng thị, để lại các ấn tượng tốt đẹp đối với các đoàn ngoại giao khi đến tham quan Di sản; Ban quản lý luôn chủ động tham mưu, kết nối, làm việc với các chuyên gia quốc tế để xin ý kiến tham vấn về di sản, triển khai thực hiện tốt, kịp tiến độ các công việc bảo tồn Di sản theo khuyến nghị của UNESCO… Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ của ngành du lịch nói chung và trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản nói riêng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, tổ chức thành công các sự kiện, chương trình lớn của ngành, của tỉnh như: Tuần lễ du lịch Ninh Bình 2023, triên khai  “Gian trưng bày, triển lãm các dấu tích văn hóa thời Trần trong Di sản thế giới Tràng An, tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị nhà ở có kiến trúc truyền thống trong vùng  Di sản Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An” (đây là 02 sự kiện nằm trong 12 sự kiện nổi bật của tỉnh Ninh Bình năm 2023); Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới (2014-2024), kết quả đạt được thể hiện qua Kết quả số lượng khách thăm quan năm 2023, số lượng khách du lịch đến Khu Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An đạt trên 4,6 triệu lượt, tăng 83% so với năm 2022; trong đó khách nội địa đạt trên 4,3 triệu lượt, tăng 76 % so với năm 2022, khách quốc tế đạt trên  297 nghìn lượt, tăng 345% so với năm 2022; doanh thu ước đạt trên 4527 tỷ đồng, tăng 110% so với năm 2022

Ghi nhận thành tích, sự nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của tập thể Ban quản Quần thể danh thắng Tràng An, Sở Du lịch đã trình và được UBND tỉnh quyết định khen thưởng, tặng Danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” cho tập thể Ban. Ngày 08/01/2024, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của ngành du lịch và triển khai công tác năm 2024, thay mặt Lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng tập thể Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An. Đây là niềm tự hào, hạnh phúc của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An, đồng thời, cũng đặt ra trọng trách lớn lao hơn đối với tập thể Ban trong thời gian tới. Đặc biệt, khi năm 2024  là năm diễn ra chuỗi hoạt động tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới.

10 năm Di sản thế giới Tràng An, một chặng đường phấn đấu không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Ban quản lý  Quần thể danh thắng Tràng An trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản. Tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập thể Ban sẽ tiếp tục hoàn thành tốt và xuất xắc mọi chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu “Cờ Thi đua của UBND tỉnh”.

Tin bài: Bùi Lan

  • Từ khóa :
Tin mới