Lễ hội

Bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội

Việc tổ chức có hiệu quả các hoạt động lễ hội đã có tác dụng khai thác tiềm năng du lịch, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách quốc gia. Lễ hội còn góp...

Xem thêm

Di sản tín ngưỡng tâm linh thờ Thần Núi trong Quần thể danh thắng Tràng An

Mặc dù còn có nhiều cách định nghĩa khác nhau về tâm linh nhưng điểm chung nhất là luôn gắn tâm linh với cái Thiêng.

Xem thêm

Lễ hội Đức thánh Quý Minh Đại Vương (Lễ hội Tràng An)

Cứ vào ngày 18-3 âm lịch hàng năm, lễ hội truyền thống Đức thánh Quý Minh Đại Vương lại được tổ chức tại đền Trần (đền Nội Lâm, một trong tứ trấn của...

Xem thêm
<<12>>>