Lễ hội Đức thánh Quý Minh Đại Vương (Lễ hội Tràng An)

Cứ vào ngày 18-3 âm lịch hàng năm, lễ hội truyền thống Đức thánh Quý Minh Đại Vương lại được tổ chức tại đền Trần (đền Nội Lâm, một trong tứ trấn của...

Xem thêm