Gmail

Fanpage

Liên hệ

image banner
     
image banner
image banner
image banner
Ninh Bình có thêm 2 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký Quyết định công bố thêm 8 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trong đó, Ninh Bình có 2 di sản được ghi danh lần này là: Nghề thủ công truyền thống nghề thêu - ren Ninh Hải (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư) và Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Ninh Bình đang sở hữu 6 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 4 Di sản được công nhận trước đó là: Lễ hội Hoa Lư, Nghệ thuật hát Xẩm, Lễ hội làng Bình Hải, Nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân.

Theo các Quyết định, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn
  • Từ khóa :
Tin mới