Gmail

Fanpage

Liên hệ

image banner
     
image banner
image banner
image banner
PHÒNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ CẢNH QUAN
Tham mưu giúp Giám đốc Ban:

- Xây dựng các văn bản, phối hợp thực hiện chương trình, kế haochj, dự báo các yếu tố có ảnh hưởng đến môi trường nhằm bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên trong phạm vi Di sản Quần thể danh thắng Tràng An.

- Thỏa thuận cấp phép xây dựng và các nội dung khác có kiên quan đến hoath động xây dựng trong phạm vi Quần thể danh thắng Tràng An.

- Quản lý các Quy hoạch trong phạm vi Quần thể danh thắng Tràng An.

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền các quy định về bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên khu di sản; xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng địa phương trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên trong phạm vi Quần thể danh thắng Tràng An.

2. Phối hợp với ngành chức năng và chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan trong việc phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên.

3. Thực hiện công tác tuần tra, giám sát, kiểm tra, phát hiện ngăn ngừa và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với các tổ chức cá nhân có  hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, xâm hại cảnh quan  thiên nhiên, vi phạm trật tự xây dựng...trong khu Di sản. 

  • Từ khóa :
Tin mới