Gmail

Fanpage

Liên hệ

image banner
     
image banner
image banner
image banner
PHÒNG HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI
Tham mưu giúp Giám đốc Ban:

- Thực hiện hợp tác với các tổ chức, các cá nhân ở trong và ngoài nước trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể danh thắng Tràng An;

- Xây dựng và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về di sản Quần thể danh thắng Tràng An thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo, sự kiện văn hóa-du lịch ở trong và ngoài nước;

- Phối hợp tổ chức, tiếp nhận, quản lý các nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước phục vụ việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản theo quy định hiện hành của pháp luật;

1.  Phối hợp với các phòng, các đơn vị có liên quan, các chuyên gia trong nước và quốc tế để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các yêu cầu, khuyến nghị của UNESCO  về công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản;

2. Huy động và tranh thủ sự trợ giúp của quốc tế, các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước; quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả mọi nguồn hỗ trợ theo quy định trong việc bảo tồn và phát huy
giá trị di sản theo quy định của pháp luật.   

3. Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin điện tử (website), xuất bản các ấn phẩm, vật phẩm, tài liệu giới thiệu và quảng bá về di sản Quần thể danh thắng Tràng An.  

4. Chủ trì và phối hợp trong hoạt động đón tiếp, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đến nghiên cứu tại Quần thể danh thắng Tràng An.

5. Tiếp nhận, hỗ trợ các đơn vị lữ hành, các nhà đầu tư và khách tham quan du lịch về các thông tin liên quan đến di sản Tràng An; phối hợp đón tiếp và hướng dẫn các đoàn khách ngoại giao, các tour du lịch tham quan di sản.

  • Từ khóa :
Tin mới