Các Văn bản

Tài liệu Hướng dẫn về Di sản Thế giới

Tài liệu hướng dẫn thực tiễn cho các nhà quản lý Khu Di sản thế giới

Xem thêm

Luật Di sản Văn hoá

Luật Di sản Văn hoá số 28/2001/QH10

Xem thêm

Luật Du lịch 2017

Luật Du lịch số 09/2017/QH14

Xem thêm

Quyết định Ban hành Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Quyết định Ban hành Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du...

Xem thêm

Nghị quyết 08

Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Xem thêm

Quyết định số 230/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 230/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình

Xem thêm

Nghị định 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/20118 của Chính Phủ

Nghị định 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/20118 của Chính Phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu...

Xem thêm

Quy chế Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An

Quy chế Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An

Xem thêm

Nghị định 109 Quy định về bảo vệ và quản lý di sản thế giới

Nghị định 109 Quy định về bảo vệ và quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam

Xem thêm
<<...23>>>