Các Văn bản

Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm viên chức

Quyết định số 22/QĐ-BQLDTTA ngày 14/06/2022

Xem thêm

Chương trình hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh Cà Mau

Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017 - 2020

Xem thêm

Biên bản thoả thuận hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2025

Biên bản thoả thuận hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2025 giữa Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình và Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình.

Xem thêm

Kế hoạch triển khai công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2022

Kế hoạch số 05/KH-BQLDTTA ngày 29/03/2022

Xem thêm

Triển khai phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

Thực hiện Phương án số 829/PA-BVHTTDL ngày 15/3/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường...

Xem thêm

Chương trình Công tác trọng tâm năm 2022 của Sở Du lịch

Văn bản số 106 ngày 17 tháng 2 năm 2022 về chương trình Công tác trọng tâm năm 2022 của Sở Du lịch.

Xem thêm
<<<12...>>