Các Văn bản

Văn bản số 34/UBND-VP4 về việc tạm dừng hoạt động của các chốt kiểm soát dịch Covid 19 đối với người và phương tiện ra vào tỉnh Ninh Bình

Văn bản số 34/UBND-VP4 ngày 15/1/2022 về việc tạm dừng hoạt động của các chốt kiểm soát dịch Covid 19 đối với người và phương tiện ra vào tỉnh Ninh...

Xem thêm

Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình năm 2021

Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình năm 2021

Xem thêm

Văn bản số 02/UBND-VP2 ngày 05/01/2022 về việc tổ chức đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022

Văn bản số 02/UBND-VP2 ngày 05/01/2022 về việc tổ chức đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022

Xem thêm

Kế hoạch kiểm tra giám sát công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch số 112/KH-TCT ngày 02/12/2021 của Tổ công tác của Chủ tịch UNBD về kiểm tra giám sát công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành...

Xem thêm

Quyết định 1306/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn 2045

Quyết định 1306/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 24/11/2021 về phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng...

Xem thêm

Kế hoạch số 107/KH-UBND về việc thực hiện Kết luận số 07-KL/TU ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU

Kế hoạch số 107/KH-UBND về việc thực hiện Kết luận số 07-KL/TU ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày...

Xem thêm

Kết luận số 07-KL/TU về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/06/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch

Kết luận số 07-KL/TU của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/06/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo...

Xem thêm

Kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch Ninh Bình những tháng cuối năm 2021 và 2022

Kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch những tháng cuối năm 2021 và 2022

Xem thêm
<<<12...>>