Gmail

Fanpage

Liên hệ

image banner
     
image banner
image banner
image banner
banner trên
Quyết định về việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An giai đoạn 2021-2026
Số ký hiệu văn bản Quyết định số 04/QĐ-BQLDTTA
Ngày ban hành 26/02/2021
Ngày hiệu lực 26/02/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An giai đoạn 2021-2026
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Giám đốc Bùi Việt Thắng
Tài liệu đính kèm qd-phe-duyet-ket-qua-quy-hoach-2021.pdf
Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
QĐ số 62/QĐ-BQLDTTA 10/11/2023 Quyết định về việc bổ nhiệm viên chức lãnh đạo phòng Quản lý Môi trường và Cảnh quan
Lượt xem: 22
Số 61/QĐ-BQLDTTA 08/11/2023 Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ - Nghiên cứu
Lượt xem: 21
Số 60/QĐ-BQLDTTA 07/11/2023 Quyết định về việc bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo phòng Hợp tác - Đối ngoại
Lượt xem: 20
Số 59/QĐ-BQLDTTA 07/11/2023 Quyết định về việc bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo phòng Tổ chức Hành chính
Lượt xem: 20
QĐ số 279/QĐ-SDL 12/10/2023 QĐ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An
Lượt xem: 21
Số 105/2023/NQ-HĐND 12/07/2023 Nghị quyết về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023 - 2030
Lượt xem: 139
KH-BQLDTTA ngày 11/7/2023 11/07/2023 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2024
Lượt xem: 130
VB số 57/BC-BQLDTTA 25/05/2022 Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 74
VB số 05/KH-BQLDTTA 29/03/2022 Kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
Lượt xem: 76
Văn bản số 16/BC-BQLDTTA 30/01/2022 Chương trình Tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An
Lượt xem: 73
1234